szkolenia

Szkolenia – najczęściej wybierane przez Dyrektorów i Nauczycieli

Tematyka szkoleń w ujęciu hasłowym. Każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie i dopasowywane do aktualnych potrzeb szkoły. Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej oraz on-line.

Czy myślenie jest głupie? Jak aktywować mózg ucznia? • Co wiemy o mózgu i dlaczego tej wiedzy nie stosujemy w praktyce • Jak efektywnie działa mózg ucznia w procesie uczenia się • Określenie typów mózgu w indywidualizacji nauczania, wprowadzenie do neurodydaktyki • Narzędzia diagnostyczne pomocne w ocenie mocnych stron ucznia.

Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce… czyli Motywacja 3.0 w szkole. • Co można zrobić z kijem i marchewką? Wywieranie wpływu w procesie uczenia • Dwa rodzaje motywacji i tylko jeden efektywny sposób. • Autonomia, mistrzostwo osobiste i cel. • Jak rozpoznać osobistą motywację i nią zarządzać?

Szkoła dla dzieci i… rodziców. Jak budować efektywną współpracę z rodzicami? • Co chcielibyśmy wiedzieć o uczniu? Co wie szkoła, a co rodzic? • „Następnym razem na zebranie przyjdzie żona” – komunikowanie się dla porozumienia • Kto ukrywa instrukcję obsługi dziecka? – twórcze rozwiązywanie konfliktów • UF UF – budowanie zaufania oraz warunki dobrej współpracy

Pokolenie X Y Z czyli o tym, jak uczyć efektywnie „problemowego użytkownika wiedzy”? • Charakterystyka, cechy wspólne i różnice międzypokoleniowe • Jak efektywnie uczyć Pokolenie Y i Z? • Znaczenie szybkości i jakości w metodyce pracy z uczniem. • Jak rozwijać myślenie kreatywne i budować atmosferę sprzyjającą nauce?

Szkolne gry – czyli Self Coaching i efektywne procesy komunikacyjne w klasie i pokoju nauczycielskim • W jaki sposób ludzie chcą się komunikować? • Zasady komunikacji dla współpracy. • Określenie osobistego stylu komunikacji w sytuacjach trudnych i łatwych. • analiza gier psychologicznych – trójkąt dramatyczny i trójkąt mocy

Szkoła w stresie – stres w szkole – droga przez labirynt z pozytywnym zakończeniem Moja osobista mapa stresu • „na chorobę” mi stres • tworzenie myśli automatycznych i umiejętne radzenie sobie z ich kasowaniem • szybkie techniki relaksacyjne • rozpoznawanie i zamykanie sytuacji konfliktowych w stresie • zarządzanie energią osobistą i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Nieocenione możliwości ucznia – o ocenianiu, możliwościach i motywacji w szkole • do czego potrzebna nam ocena i co tak naprawdę oceniamy? • informacja zwrotna w procesie oceniania • trudny wybór – rywalizacja czy współpraca? • poczucie własnej wartości a efektywność nauczania • narzędzia pozbawione oceniania, wspomagające pracę nauczyciela

Szkolny sukces ucznia i nauczyciela • czynniki i cechy osobowe odpowiedzialne za sukces • umiejętność wyznaczania i realizacji celów • jak przejść od nastawienia na stan do nastawienia na działanie • „technologia” uczenia się i nauczania w praktyce • synchroniczne i asynchroniczne ścieżki podejmowania dobrych decyzji