o mnie

Jestem pedagogiem, trenerem rozwoju osobistego, doradcą i konsultantem zarządzania wiedzą. Ponad 20 lat dzielę się swoim doświadczeniem zawodowym związanym głównie z prowadzeniem szkoleń, doradztwem oraz tworzeniem programów zarządzania wiedzą. Opracowałem program rozwoju kompetencji nauczyciela – praktyka Master of Trainer in Education oraz studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą Master of Management in Education. Moimi obszarami zainteresowania są przede wszystkim efektywne procesy komunikacyjne, wywieranie wpływu, motywacja i… przewidywanie przyszłości – kierując się maksymą Petera Druckera – „jeżeli nie możesz przewidzieć przyszłości, spróbuj ją wykreować”. Prowadzę projekty szkoleniowe dla administracji państwowej, samorządów, podmiotów sektora prywatnego oraz dla placówek edukacyjnych w całym kraju.

Od 2014 r. kieruję Akademią Umiejętności Foucault specjalizującą się we wspieraniu szkół w obszarach nowoczesnej dydaktyki oraz rozwijaniu miękkich kompetencji społecznych.

Jestem także autorem książek „Nieocenione możliwości ucznia. O ocenianiu, możliwościach i motywacji”„Motywacyjne narzędzia w praktyce nauczyciela” oraz „Rodzic w szkole. Jak (z)budować dobre relacje?”