zapraszamy na

XIV Kongres OSKKO

w dn. 30.09 – 02.10.2019 r. w Zakopanem